Česky | Anglicky
Základní poslání odboru
 
zajišťování připravenosti rezortu dopravy na řešení krizových situací v dopravě
 
zabezpečování úkolů ministerstva v oblasti:
  civilního nouzového plánování
  obranného plánování
  hospodářských opatření pro krizové stavy
  kritické infrastruktury v dopravě
  regulačních opatření v dopravě za krizových stavů
 
ochrana chráněných zájmů Ministerstva dopravy
  zajištění ochrany utajovaných informací na MD
  koordinace zajištění ochrany utajovaných informací v rezortu dopravy
  zajištění bezpečnostní ochrany Ministerstva dopravy
 
vedení registru oznámení (ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)