Česky | Anglicky
Organizační struktura odboru
 
 
ředitel odboru a bezpečnostní ředitel
sekretářka
 
zástupce ředitele a vedoucí oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce
vedoucí oddělení plánování a řízení
zástupce ředitele a vedoucí bezpečnostního oddělení
ministerský rada
ministerský rada
ministerský rada
Neobsazeno
vrchní rada
ministerský rada
ministerský rada
ministerský rada
ministerský rada
vrchní rada
   
vyšší odborný referent - specialista